Gaashekwerk op wanden

Ter bescherming tegen vandalisme wordt gaashekwerk op de wand (geluidswal) gemonteerd. Begroeiïng met b.v. hedra bied extra bescherming tegen zonlicht en verfraait het straatbeeld.